Utsättning fälla

För att placera ut fällorna med bra resultat behöver man förstå lite av minkens beteende och vanor.

Utmed strandkanterna rör sig ofta minken för att söka av efter byten, både i vattnet och på land. Minkens bytesdjur är bland annat kräftor, grodor, fisk, fågelungar, fågelägg och smågnagare. Möter minken något hinder, exempelvis omkullfallet träd så går den hellre utmed hindret än att gå över det. Minken är ett nyfiken djur som gillar att undersöka hålor i marken. Om den känner någon doft efter något som har med deras byten att göra undersöker minken gärna var det kommer ifrån. Om den däremot känner dofter av människa så blir minken mer vaksam och försiktig.
Att använda handskar vid hantering av fällor som ska sättas ut och vid gillring minskar att man sätter doft från människa på fällan.

Invittring av fälla

För att få bort dofter från människa på fällan och andra redskap vittrar man in det med något som ger en lukt som attraherar minken. Man kan använda sig av fisk som man gnider mot redskapen. Man kan också använda doftmedel för att attrahera minken. Läs mer om lockmedel.

Placering av fälla

Hur man bäst placerar fällor beror hur närmaste omgivningen ser ut runt det vatten man vill sätta fällorna på.
Finns det naturligt trånga passager i naturen eller om det är möjligt att skapa sådana passager för att placera en genomgångsfälla där är det ofta mycket effektivt.

Minken är ju som andra varelser, den tar som oftast enklaste och snabbaste vägen. Vid ett berg som går fram ända till kanten av vattnet som på bilden ovan är ett utmärkt sätt att använda sig av vid placering av en genomgångsfälla. Ett par stockar används här som spångar för minken fram till fällan. Minken har här tre alternativ för att passera, gå runt berget, simma i vattnet, eller använda spångarna. Om inte minken anar oråd, kan vara främmande dofter av människa från exempelvis tidigare hantering av fällan eller annat, så kommer den sannolikt att välja enklaste vägen som är att gå på spången.

Ett vindfälle som ligger över en bäck blir en naturlig bro för minken att ta sig över. Tänk på att trädet bör ligga med god marginal över vattnet så inte det kan nå upp till trädet vida höga vattenflöden.
Är det högt för minken att ta sig upp på vindfället så underlätta med en spång.

En sten i vattnet med spår av minkens aktiviteter där det ligger gott om rester efter kräftor, verkar vara en av minkens favoritplatser. En stock eller planka som gör det enklare att ta sig dit från land är lockande att använda för minken. En genomgångsfälla placeras sedan på spången.

Lockmedel - Locka minken i fällan

Gör en semafor, se när det är fångst

Minkens spår - lär dig känna igen spåren

Öka fångst chanserna vid utsättning