Semafor

För att smidigare se om man har fått fångst i fällan så kan man använda sig av semaforer.
 OBS! Använd detta endast för slagfällor eftersom tekniken inte är hundraprocentig tillförlitlig.

Gör en semafor till fällan


Med en semafor vittjar man smidigt, man kan se på långt håll om man fått fångst vilket gör att man inte behöver gå fram till fällan och sätta sina doftspår där. Semaforen placeras så att man kan se den från en väg eller rent av om möjligheten finns från köksfönstret.
Möjligheten finns också att använda sig av åtelkamera för att övervaka fällan, det är dock förknippat med en kostnad.

Semaforer kan byggas på flera sätt här är ett exempel.

En ståltråd går från slagfällans fjädermekanism som är i detta fall kopplad till trampgillret. När trampgillret utlöses drar den spända fjädern ihop sig och rycker samtidigt i tråden.

I andra änden på tråden sitter en grov ståltråd som är böjd om semaforen.

Resultatet när trampgillret utlöser är att den böjda ståltråden rycks rycks bort om semaforen och den öppnar sig som på bilden. Den röda färgen kommer fram och kan ses på långt avstånd.

Lockmedel - Locka minken i fällan

Gör en semafor, se när det är fångst

Minkens spår - lär dig känna igen spåren

Öka fångst chanserna vid utsättning