Användning av fällor för minkjakt

Det finns flera anledningar till minkjakt, en av de vanligaste är att man har ett vattendrag med kräftor som man vill skydda.
Ett effektivt sätt är att användas sig av fällor. För att ta mink i en fälla behövs mer än att bara ställa ut den där man har skäl att tro att minken finns. Man måste ge minken en anledning till att gå in i fällan för bra resultat.
Det är just det den här sidan ger tips om och annat som har med fälljakten på mink att göra.

Fälljakt på mink

Lockmedel - Locka minken i fällan

Gör en semafor, se när det är fångst

Minkens spår - lär dig känna igen spåren

Öka fångst chanserna vid utsättning