Spår

Som alla andra varelser lämnar minken spår efter sig. 

Delar av nytagen kräfta i kanten av vattendrag. Har resterna legat ett tag så bleknar färgen på kräftskalen och blir till slut ljusgrå.

Färsk avföring efter mink i mitten. Det ljusa som ligger på stenen är äldre avföring som bleknat.  Ibland kan man gissa sig till vad minken ätit genom att studera vad avföringen innehåller.

Minkspår
Färska spår efter mink.